Danubius International Conferences, 8th International Conference The Danube - Axis of European Identity

The Content of the Right to Good Administration

Vasilica Negruț
Last modified: 2018-06-11

Abstract

Rolul administrației publice constă în satisfacerea intereselor cetățenilor, cu respectarea drepturilor și libertăților acestora. Acest scop este atins prin standarde ridicate ce privesc buna administrare și buna guvernare.

Art. 41 din Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră în mod distinct dreptul la o bună administrare, precizând, în alin. (1), că orice persoană „are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii”. Potrivit alin. (2), dreptul la bună administrare include: dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să-i aducă atingere; dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial; obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.

Obiectivul general al acestui studiu vizează analiza conţinutului dreptului la bună administrare, pe baza reglementărilor din acest domeniu, a doctrinei și jurisprudenţei.