Danubius International Conferences, Conferința națională cu participare internațională Repere teoretice și bune practici în psihologie - 1 Editie

Perspectiva psihanalitică asupra relației terapeutice: transferul și contratransferul

Zinaida Bolea
Last modified: 2021-01-22

Abstract

Perspectiva psihanalitică asupra relaţiei terapeutice aduce în prim-plan conceptele de „transfer” şi „contratransfer”. Transferul și constransferul nu sunt fenomene specifice doar spațiului psihanalitic, acestea se regăsesc în diferite relaţii umane: în relaţiile de autoritate medic-pacient, profesor-student, conducător-subordonat, în relaţiile de prietenie şi de dragoste. În cadrul unei cure psihanalitice sau a unei psihoterapii transferul și constransferul se manifestă la o altă intensitate, acestea fiind stimulate şi intensificate de cadrul psihoterapeutic, tot cadrul psihoterapeutic asigurând și posibilitatea înțelegerii acestor fenomene psihice. Fiind două concepte eminamente psihanalitice, transferul și contratransferul nu s-au regăsit mult timp în manualele de consiliere sau psihoterapie. În ce măsură aceste concepte psihanalitice pot fi incluse în cadrul general al psihoconsilierii și psihoterapiei, în ce măsură psihologii și psihoterapeuții le identifică și le valorifică în procesul de lucru – sunt întrebări importante pentru psihanaliști și pentru specialiştii din domeniul consilierii psihologice și psihoterapiei.