Overview

Temele vizate de conferința sunt centrate pe probleme identitare, de navigație fluviala, de legislație specifica si de viața economica si spirituala. In ansamblul lor, toate acestea vizează atât diacronia cat si sincronia faptului de cultura si civilizație generat de fluviu si avantajele vecinatatii cu acesta.

DOMENIILE CONFERINŢEI

1. Economie dunăreană
2. Legislaţie fluvială
3. Europeitate şi europeism
4. Comunicare şi spiritualitate
5. Comunităţi locale
6. Istorie, mentalităţi şi imagologie.

 

LIMBA OFICIALÃ

Limbile oficiale de prezentare a lucrărilor in cadrul conferinţei sunt: romana, franceza, engleza si rusa.  

Limbile oficiale de publicare a lucrărilor acceptate sunt: franceza, engleza si rusa.

 

PUBLICAREA LUCRÃRILOR

Toate lucrările acceptate vor fi publicate în volumul trilingv al conferinţei (franceza, engleza, rusa) (cu ISSN), pe suport de hârtie şi format CD-ROM. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o versiune extinsă în publicaţia: Revista de Studii si Cercetări Danubiene 

 

DATE IMPORTANTE

Înscrierea lucrării preliminare: 20 Mai  2011

Înştiinţarea acceptării lucrării: 30 Mai 2011

Înscrierea lucrării finale şi înregistrarea participării: 14 iunie 2011